Afgelastingen

Op dit moment zijn er geen afgelastingen bekend

Jaarvergadering Club van 50 op maandag 30 januari

Jaarvergadering Club van 50 op maandag 30 januari

De Club van 50 nodigt je van harte uit voor de jaarvergadering op maandag 30 januari 2023. De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van sportpark ’t Rooi in Milheeze en zal om 20.00 uur beginnen.

Tijdens de vergadering zullen de bestuursverkiezingen plaatsvinden, waarbij Tinie van der Aa, Gidius van den Broek en Peter Crooijmans periodiek aftredend en herkiesbaar zijn. Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich tot een kwartier voor de vergadering schriftelijk aanmelden, waarbij aanmeldingen voorzien moeten zijn van tenminste drie handtekeningen van stemgerechtigde leden van de Club van 50.

Daarnaast zullen er jaarverslagen 2020, 2021 en 2022 besproken worden, evenals het jaarverslag van de penningmeester en het verslag van de kascommissie. Er zullen ook mededelingen en activiteiten besproken worden en er zal een rondvraag zijn.

Alle van belang zijnde stukken zijn of worden gepubliceerd op deze website onder het menu ‘Club van 50′.

Niet aanwezig tijdens de jaarvergadering?
Afmelden voor de vergadering kan bij voorzitter Peter Crooijmans via tel. 0492-342402 of 06-465 64 090 of per mail: petercrooijmans@kpnmail.nl

 

Wij hopen u te zien op 30 januari!

Het bestuur van de Club van 50.

 

Download agendaJaarverslag Club van 50 – 2022

Download Jaarverslag Club van 50 – 2022

 

 

Deel met je vrienden