Afgelastingen

Op dit moment zijn er geen afgelastingen bekend

Ledenvergadering

Datum: 8 mei 2014 (21:30)

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de ingelaste ledenvergadering van R.K.V.V. Milheezer Boys, welke gehouden wordt op donderdag 8 mei aanstaande in de kantine op Sportpark ’t Rooi. De vergadering begint om 21.30 uur.

 1. Opening
 2. Mededelingen bestuur
 3. Bestuursverkiezing:
  1. Aftredend en niet herkiesbaar:
   Bennie van Berlo
   John van den Boomen
   Henk van den Boomen
   Arjan Borsboom
   Riny van de Weijer
   Willy van Zogchel
  2. Aftredend en herkiesbaar:
   Frank van den Berkmortel
  3. Nieuwe kandidaten (*):
   Janko Akkers
   René Houben
   Gerrie Nooijen
   Wiek Eijkelenboom
   Wilco van den Heuvel
   Thijs van den Broek
 4. Wat verder ter tafel komt
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Wij rekenen op een grote opkomst. Indien u verhinderd bent, gelieve tijdig af te melden bij een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur R.K.V.V. Milheezer Boys

* Nieuwe kandidaten kunnen zich tot drie dagen vóór aanvang van de vergadering opgeven met een lijst voorzien van drie namen van stemgerechtigde leden + handtekeningen.

Deel met je vrienden