Afgelastingen

Op dit moment zijn er geen afgelastingen bekend

Algemene ledenvergadering

Datum: 20 nov 2015 (21:00)

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van R.K.V.V. Milheezer Boys, welke gehouden wordt op donderdag 20 november 2014 in de kantine op Sportpark ’t Rooi. De vergadering begint om 21.30 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Mededelingen bestuur
  5. Financieel Jaarverslag
  6. Bestuursverkiezing:

Vanwege het feit dat het zittende bestuur in een extra Algemene Ledenvergadering in mei 2014 is benoemd zal het eerste moment waarop bestuursleden periodiek aftredend zijn plaatsvinden tijdens de Algemene Ledenvergadering welke in 2015 wordt gehouden. Derhalve zal tijdens deze vergadering geen bestuursverkiezing plaatsvinden.

  1. Jubilarissen Milheezer Boys:

70 jaar: P. Nooijen

50 jaar: Tonny v.d. Boomen en Ben v.d. Ven

40 jaar: Lambert Rijkers, Marius Joosten en Mari v.d. Horst

25 jaar: Gideon Martens, Hans van Gog, Frans v.d. Weijer, Gert-Jan Altink en Willy van Zogchel

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Wij rekenen op een grote opkomst. Indien u verhinderd bent, gelieve tijdig af te melden bij een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur R.K.V.V. Milheezer Boys

Deel met je vrienden