Afgelastingen

Op dit moment zijn er geen afgelastingen bekend

Contributie & Wasgelden 2023-2024

Contributie & Wasgelden 2023-2024

Beste leden,

Helaas iets later dan gebruikelijk zal komende week (week 18) de contributie worden geïnd. De 2e termijn van de halfjaarcontributie zal in de laatste week van mei worden geïnd. Zie hieronder een volledig overzicht van de gehanteerde contributies.

Contributie & Wasgelden 2023-2024

Contributie  Wasgeld   Totaal
Senioren € 122,00 € 25,00 € 147,00
Junioren / Veterinnen / Veteranen   € 86,00 € 12,50 € 98,50
Pupillen € 64,00 € 12,50 € 76,50
Mini’s € 45,00 € 45,00
Rustende leden € 45,00 € 45,00
Inschrijfgeld € 5,00
Kaderkorting € 15,00

 

Bij eventueel vragen hierover kun je rechtstreeks contact opnemen met onze penningmeester Frank van den Berkmortel (financien@milheezerboys.nl)

Deel met je vrienden