Afgelastingen

Op dit moment zijn er geen afgelastingen bekend

Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 november 2023

Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 november 2023

Graag nodigen wij jullie uit voor de aanstaande Algemene Ledenvergadering van onze club, die zal plaatsvinden op donderdag 23 november 2023. De vergadering wordt gehouden in onze kantine op sportpark ’t Rooi te Milheeze en begint om 21.30 uur.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Bespreking en goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering, gehouden op 17 november 2022.
 3. Mededelingen van het bestuur.
 4. Toelichting door de secretaris over het jaarverslag.
 5. Presentatie van het financieel jaarverslag 2022/2023 door de penningmeester.
 6. Bestuursverkiezing:
  Periodiek aftredend en herkiesbaar: Janko Akkers en John Meulenbroeks.
  Aftredend en niet herkiesbaar: Lenie Meulendijks en Toon Bos.
  Nieuwe bestuursleden: Kandidaat leden kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij een van de bestuursleden. Reeds aangemelde kandidaten: Gerrie Nooijen.
 7. Pauze
 8. Huldiging van jubilarissen van Milheezer Boys:
  – 25 jaar lid:
  Sjoerd Aarts, Jimmy Fransen, Twan Nooijen, Hans Kuijpers, Herwin van de Heuvel, Rens Rijkers, Fettje Suijs, Frans van de Heuvel, en Dirk van Thiel
  – 40 jaar lid: 
  Rex Beekmans
  – 50 jaar lid:
  Arie Rovers en Lambert Rijkers
 9. Rondvraag
 10. Sluiting van de vergadering

We nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan deze ledenvergadering. Laten we samen vooruitkijken naar een succesvol en gezond jaar voor Milheezer Boys.

Tot donderdag 23 november in onze kantine op sportpark ’t Rooi!

 

Deel met je vrienden