Afgelastingen

Op dit moment zijn er geen afgelastingen bekend

Donderdag 17 november algemene ledenvergadering

Donderdag 17 november algemene ledenvergadering

Het bestuur van Milheezer Boys nodigt jullie van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV, met onderstaande agenda, zal gehouden worden op donderdag 17 november 2022 en begint om 21:30 uur in onze kantine. Graag tot dan!

Agenda algemene ledenvergadering Milheezer Boys

Datum / tijd: Donderdag 17 november 2022 / 21.30 uur
Plaats: Kantine sportpark ’t Rooi te Milheeze
  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering (28-04-2022)
  3. Mededelingen bestuur
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Financieel jaarverslag 2021/2022
  6. Bestuursverkiezing
   Periodiek aftredend: Frank van den Berkmortel.
   Aftredend en niet herkiesbaar: Thijs van den Broek en Twan Peters
   Nieuwe bestuursleden:
  7. Pauze
  8. Jubilarissen Milheezer Boys;
   25 jaar lid: Dave Heesakkers, Tom Barten, Luc Barten, Gerrie Nooijen, Thijs van de Nieuwenhof, Maarten van de Heuvel, Roy van der Heijden, Eric Barten.

   40 jaar lid: Peter van den Elsen.
   50 jaar lid: Adriaan Beekmans.

  9. Rondvraag
  10. Sluiting vergadering

Deel met je vrienden