Afgelastingen

Op dit moment zijn er geen afgelastingen bekend

Incasso contributie tweede halfjaar

Incasso contributie tweede halfjaar

Beste leden van Milheezer Boys,

Het is een bijzondere tijd waarin wij ons op dit moment bevinden. Iedereen heeft op allerlei manieren te maken met het Corona-virus. Allereerst spreken wij de hoop uit dat iedereen gezond is en blijft in deze periode, ook al weten we dat dit niet voor iedereen in onze omgeving zal gelden helaas.

Wij als Milheezer Boys hebben natuurlijk ook te maken met de Corona-perikelen. Wedstrijden worden niet gespeeld, er wordt niet getraind, er zijn geen activiteiten en de kantine is niet open waardoor er vanuit Milheezer Boys geen sociaal contact is tussen leden en supporters. Opbrengsten blijven uit, kosten lopen door dus ook financieel is deze periode voor onze vereniging geen rozengeur en maneschijn.

Toch zijn er een aantal zaken die ‘normaal’ door moeten gaan, al bestond er geen Corona. Eén ervan is de inning van de contributie voor het tweede halfjaar. Wij beseffen dat dit een rare gewaarwording is, contributie innen terwijl er geen voetbalactiviteiten plaatsvinden. Toch dienen wij deze contributie te innen zoals in onze statuten omschreven. Het niet innen van contributie kan immers enkel middels een besluite tijdens een Algemene Ledenvergadering worden besloten. Gezien de huidige maatregelen is het houden hiervan op dit moment niet mogelijk. Derhalve zullen wij de contributieheffing van het seizoen 2019-2020 als agendapunt opnemen in onze volgende Algemene Ledenvergadering welke op donderdag 19 november as zal worden gehouden.

Zie hieronder een volledig overzicht van de gehanteerde contributies.

Contributie  Wasgeld
Senioren € 103,00 € 25,00
Junioren € 73,00 € 12,50
Pupillen € 55,00 € 12,50
Mini’s € 40,00
Rustende leden € 40,00

De inning van de contributie voor het tweede halfjaar van het seizoen 2019-2020 zal middels automatisch incasso plaatsvinden in week 16-2020 (13 t/m 17 april as). Indien hier vragen over zijn kan contact worden opgenomen met onze penningmeester, Frank van den Berkmortel.

Met sportieve groet,

Bestuur Milheezer Boys

Deel met je vrienden