Afgelastingen

Op dit moment zijn er geen afgelastingen bekend

Contributie & wasgelden

Contributie & wasgelden

Beste leden,

In de eerste week van januari zijn de contributie en wasgelden geïncasseerd. Onderstaand een overzicht van de gehanteerde contributies en wasgelden.

Contributie  Wasgeld Totaal
Senioren € 102,00 € 25,00 € 127,00
Junioren € 72,00 € 12,50 € 84,50
Pupillen € 54,00 € 12,50 € 66,50
Mini’s € 40,00 € 40,00
Rustende leden € 40,00 € 40,00
Eénmalige kosten
Inschrijfgeld € 5,00

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Frank van den Berkmortel via financien@milheezerboys.nl

Bestuur Milheezer Boys

Deel met je vrienden