Afgelastingen

Op dit moment zijn er geen afgelastingen bekend

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van R.K.V.V. Milheezer Boys, welke gehouden wordt op donderdag 15 november 2018 in de kantine op Sportpark ’t Rooi. De vergadering begint om 21.30 uur.

AGENDA
1. Opening

2. Notulen vorige jaarvergadering

3. Mededelingen bestuur

4. Jaarverslag secretaris

5. Financieel jaarverslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Verkiezing lid kascommissie, periodiek aftredend

8. Bestuursverkiezing:
– Periodiek aftredend en herkiesbaar: Thijs van den Broek, Toon Bos
– Nieuw kandidaat-bestuurslid: Margo Pulles
– Nieuwe kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot 15 november bij één van de huidige bestuursleden kandidaat stellen

9. Vaststelling contributie

10. Huldiging jubilarissen:
25 jaar lid: Dirk van den Boomen; Thijs van den Broek
40 jaar lid: Arno Verberne; Theo Borsboom
50 jaar lid: –
60 jaar lid: Theo van Buël
70 jaar lid: –

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Wij rekenen op een grote opkomst. Indien u verhinderd bent, gelieve tijdig af te melden bij een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur R.K.V.V. Milheezer Boys

Deel met je vrienden