Afgelastingen

Op dit moment zijn er geen afgelastingen bekend

Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 november

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van R.K.V.V. Milheezer Boys, welke gehouden wordt op donderdag 16 november 2017 in de kantine op Sportpark ’t Rooi. De vergadering begint om 21.30 uur.

 

AGENDA
1. Opening
2. Notulen vorige jaarvergadering
3. Mededelingen bestuur
4. Jaarverslag secretaris
5. Financieel jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing lid kascommissie, periodiek aftredend Krijn Kuijpers
8. Bestuursverkiezing:
– Periodiek aftredend en herkiesbaar: Janko Akkers en Wiek Eikelenboom
– Aftredend en niet herkiesbaar: Gerrie Nooijen
– Nieuwe kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot 16 november bij één van de huidige bestuursleden kandidaat stellen.
9. Vaststelling contributie
10. Huldiging jubilarissen:
25 jaar lid: Mart Louwers; Daan van der Aa; Krijn Kuijpers; Ben van de Graef; Ron van den Boomen
40 jaar lid: Stien van den Heuvel – Van Ansem; Hubèr Dovens; Peter Swinkels
50 jaar lid: –
60 jaar lid: –
70 jaar lid: Frans Verberne

11. Rondvraag
12. Sluiting

Wij rekenen op een grote opkomst. Indien u verhinderd bent, gelieve tijdig af te melden bij een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur R.K.V.V. Milheezer Boys

 

Deel met je vrienden