Afgelastingen

Op dit moment zijn er geen afgelastingen bekend

Jaarvergadering 17 november

Jaarvergadering 17 november

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van R.K.V.V. Milheezer Boys, welke gehouden wordt op donderdag 17 november 2016 in de kantine op Sportpark ’t Rooi. De vergadering begint om 21.30 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen vorige jaarvergadering
 3. Mededelingen bestuur
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing lid kascommissie, periodiek aftredend Ton van Buel
 8. Bestuursverkiezing:
  1. Periodiek aftredend en herkiesbaar: Frank van den Berkmortel
  2. Aftredend en niet herkiesbaar: René Houben
  3. Nieuwe kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot 17 november bij één van de huidige bestuursleden kandidaat stellen.
 9. Vaststelling contributie
 10. Huldiging jubilarissen:
  25 jaar lid: Gerard Beijers; Dirk Relou; Ton Scheepers; Roeland Suijs; Tom Verschuijten
  40 jaar lid: Wim Joosten; Thieu van Ansem; Piet van Dinther; Marius van Dinther;
  William Joosten; Frank van den Heuvel; Twan Peters; Wouter Joosten; Arjan
  Borsboom; Patrick Verberne; Joan van Kessel; Johnny Nooijen; Arno Keunen
  50 jaar lid: –
  60 jaar lid: Peter Crooijmans
  70 jaar lid: Gerard Peeters
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Wij rekenen op een grote opkomst. Indien u verhinderd bent, gelieve tijdig af te melden bij een van de
bestuursleden.

Deel met je vrienden