Afgelastingen

Op dit moment zijn er geen afgelastingen bekend

JAARVERGADERING 19 NOVEMBER

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van R.K.V.V. Milheezer Boys, welke gehouden wordt op donderdag 19 november 2015 in de kantine op Sportpark ’t Rooi. De vergadering begint om 21.30 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen vorige jaarvergadering
 3. Mededelingen bestuur
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing lid kascommissie, periodiek aftredend Gerard Beijers
 8. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Wilco v.d. Heuvel.
  • Nieuwe kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot 19 november bij één van de huidige bestuursleden kandidaat stellen.
 9. Vaststelling contributie
 10. Huldiging jubilarissen:

25 jaar lid: Arno Wilbers, John v.d. Boomen, John v.d. Ven, Hennie v.d. Laar, Toon Dovens, Ivo Kuijpers, Huub Janssen en Alexander Joosten

40 jaar lid: Piet Joosten

50 jaar lid: Hennie Bukkems

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Wij rekenen op een grote opkomst. Indien u verhinderd bent, gelieve tijdig af te melden bij een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur R.K.V.V. Milheezer Boys

Deel met je vrienden